Meny
Emblem

Donationer

Bidrag till fortsatt släktforskning emottages gärna

Använd vårt bankgiro: 5523-9321 och märk insättningen "släktforskning". Pengarna placeras omgående i Svenska Obligationsfonden, vilken Släktföreningen märkt för detta ändamål. För närvarande har vi 1500 kr i fonden.

Styrelsen