Meny

Metta Larsdotter

1712?-1728

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Metta Larsdotter
Född omkring 1712. Död 14 sep 1728 på Bulltofta No:8, Västra Skrävlinge (M).

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1712.

Död 14 sep 1728 på Bulltofta No:8, Västra Skrävlinge (M). Dödsorsak: Vådaskjuten

Mettas tragiska död beskrivs i boken "Ur Skånska Båt-släktens häfder". Den 13 september var Olof Båth inte hemma. Mettas syster Hanna satt på gården och skäktade. Hon bad Jöns Nilsson, den 17-årige drängen, att kalla ner Metta från loftet. I ett hörn stod en bössa som tillhörde strandridaren Petter Wennerholm, som bodde på gården. Jöns som trodde att bössan var oladdad, tog upp den och spände hanen för att skoja med Metta. När Metta tagit ett par steg på stegen gick bössan av och Metta föll till marken.

Metta avled vid femtiden morgonen efter. Senare samma dag förrättade nämndemännen Jöns Persson i Oxie och Nils Andersson i Kvarnby besiktning av kroppen, och konstaterade under ed att en hagelsvärm hade träffat Metta ovanför höger höft. Föräldrarna yrkade inget dödsstraff på gossen, men begärde hos domstolen att han skulle "näpsas", dvs tuktas eller tillrättavisas.

Domen löd: "Fördenskull emedan Guds lag Fierde Mosis boks 35 Cap. gifver vid handen, att när någon skadar sin nästa så att hon döör och den samma icke varit hans ovän såsom ded ej häller i denna händelse om Jöns Nilsson mot Mätta Larsdotter säjas kan, så är han ifrån lifsstraffet frij, såsom ock denne häradsrätt i kraft där af pröfvar rätvist att så mycket mehra befria Jöns Nilsson ifrån lifs straffet, som blodhämnaren själf Olof Båth och hans hustru Ingrid Olofzdotter hafva själfva därföre taget Jöns i försvar. Dock skall Jöns Nilsson i följe af Sveriges lag och 3 Cap. dråpb. med wåda landzl. plichta 20 d:r sl. hvilken dom härads Rätten underställer Kongl. Maij:st och Rijksens höglofl. Kongl. Hofrätts wijdare hög Rättwijsa ompröfvande". Det vill säga att Jöns, eftersom det var en olyckshändelse och Mettas föräldrar tog honom i försvar, dömdes till att böta 20 daler silvermynt.