Meny

Albert Ulrik Bååth

1853-1912

Albert Ulrik Bååth
Född 13 jul 1853 i Malmö garnisonsförs (M). Död 2 aug 1912 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).
Poet och författare Docent i fornnordisk litteratur från 1891 till 1911 på Göteborgs högskola, Göteborg (O).

Levnadsbeskrivning

Född 13 jul 1853 i Malmö garnisonsförs (M). Döpt 29 jul 1853 i Malmö (M).

Poet och författare Docent i fornnordisk litteratur från 1891 till 1911 på Göteborgs högskola, Göteborg (O).

Albert Ulrik studerade vid Malmö högre Elementarläroverk. 1871 påbörjade han sina universitetstsudier i Lund, och skrevs in vid Skånska Nationen. Han avlade filosofie kandidatexamen 31 jan 1877, och promoverades till filosofie doktor 31 maj 1886 efter att ha försvarat sin avhandling "Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor".

Skandinavismen inspirerade honom mycket, han deltog också ivrigt i folkhögskolerörelsen. Under perioden 1875-1879 var han lärare vid Hvilans folkhögskola i Skåne.

År 1889 blev han ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 1891 blev han docent vid Göteborgs högskola i fornnordisk litteratur och samma år intendent för etnografiska avdelnigen vid Göteborgs museum.

Hans fyra första diktsamlingar anses vara hans främsta verk. Den första diktsamlingen "Dikter" utkom 1879, och har en särställnig inom svensk litteratur. Tillsammans med August Strindbergs "Röda rummet" och Anne-Charlotte Lefflers "Ur lifvet" kännetecknar denna samling den realistiska diktningens ankomst till Sverige. I sin livssyn stod Albert Ulrik dock närmare den idealism som han delade med vännen Viktor Rydberg. Speciellt i Bååths första dikter uttryckte han stor empati för människor som levde under svåra förhållanden, och han pekade ofta på motsatserna mellan samhällsklasserna. Han var starkt påverad av sina studier av isländsk litteratur, och han fäste sig inte så mycket vid det traditionella svenska versmåtten. Han eftersträvade ett enklare formspråk, med inslag av både vardagsspråk och dialekt. Han tillhör de såkallade åttiotalisterna inom svensk litteratur. Utöver sin diktning har Albert Ulrik även gett ut arbeten om fornnordisk litteratur och odling, samt tolkat isländsk litteratur.

Död 2 aug 1912 i Göteborgs Oskar Fredrik (O).