Meny

Medlemskap

Regler för medlemskap

Beträffande reglerna för medlemskap se Stadgar § 2.

Medlemssidor

Vissa av släktföreningens sidor på internet kräver att man loggar in med användarnamn och lösenord. Som medlem får man uppgifter för att kunna logga in och får då tillgång till följande:

Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska betalas inför varje släktmöte/släktträff (som hålls vartannat år). Avgiften gäller sedan för perioden fram till nästa släktmöte/släktträff.

Medlemsavgiften är 100 kronor för ensamstående och 200 kronor för familj (inklusive hemmaboende barn). Avgiften inbetalas till Släktföreningen Skånske Båtar. Bg 5523-9321. OBS: Ange samtliga familjemedlemmars namn samt postadress och eventuell e-postadress vid inbetalningen.