Meny
Emblem

Om webbplatsen och om cookies

Styrelsen för Skånske Båtar är ansvarig för webbplatsen www.skanskebatar.se. Om du har frågor om innehållet kan du kontakta styrelsen via info@skanskebatar.se. Syftet med webbplatsen är att stödja Släktföreningen Skånske Båtars ändamål, det vill säga verka för sammanhållning inom den Båthska släkten och tillvarata gemensamma släktintressen, samt att verka för att släktregistret aktualiseras och kompletteras på grundval av A.W. Lundbergs släktutredning ”Ur Skånska Båt-släktens häfder”.

Innehållet på webbplatsen kommer att utvecklas framöver och släktinformation kommer att kompletteras, besök därför gärna webbplatsen regelbundet. Genom att prenumerera på RSS får du i din nyhetsläsare information när hemsidan har uppdaterats.

Allt material på webbplatsen skanskebatar.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera eller på annat sätt mångfaldiga och/eller sprida material från webbplatsen utan tillstånd av Släktföreningen Skånske Båtar. Detta avser allt material, det vill säga bilder/fotografier, texter med mera.

För medlemskap samt information och tillägg till släktregistret kan du kontakta medlemskap@skanskebatar.se

Tekniska krav

Webbplatsen skall fungera i alla moderna webbläsare. Om du upplever tekniska problem, kan du prova med att uppgradera din webbläsare.

JavaScript

Flera funktioner på webbplatsen kräver att JavaScript är aktiverat i din webbläsare. Om du inte har stängt av JavaScript så behöver du inte göra någonting eftersom JavaScript som standard är aktiverat i webbläsare. Mer information hittar du i din webbläsares hjälpfunktion.

JavaScript är inte detsamma som Java. Du behöver inte ha Java installerat för att besöka webbplatsen.

Om du - trots att din webbläsare uppfyller ovanstående krav - upplever tekniska problem, är du välkommen att skicka ett mejl till webmaster@skanskebatar.se

Om cookies

En cookie är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i cookies kan bland annat användas för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen och för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Det finns två olika typer av cookies: cookies respektive sessionscookies.

Cookies kan till exempel användas för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist, spara användarnamn och lösenord till inloggning av tjänster eller för statistik. Lagringstiden för dessa cookies bestäms av webbplatsen.

Sessionscookies används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ett vanligt användningsområde för den här typen av cookies är att hålla reda på temporära inställningar som språk, CSS ("stilmallar"), behörigheter eller liknande. De kan också underlätta navigering på webbplatsen.

Denna webbplats använder följande cookies:


Lag om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation, trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades senast 1 juli 2011. Lagen säger att man måste informera om ändamålet med behandlingen av uppgifterna som lagras och att användaren måste samtycka till detta. Skånske Båtar använder sig av cookies för att styra sajtens funktion, föra statistik och sessionshantering. Vi sparar ingen personlig information i cookies. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. I din webbläsares hjälpavsnitt kan du få mer information om hur du nekar cookies respektive hur du raderar cookies.

Eftersom skanskebatar.se använder sig av cookies i sin sessionshantering kommer inte alla funktioner på webbplatsen att fungera om du inte tillåter cookies.

Analysverktyg för webbstatistik

Skånske Båtars webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder Skånske Båtar rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Skånske Båtar har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Skånske Båtars användning av Google Analytics överenstämmer med hur Datainspektionen använder Google Analytics på sin egen webbplats. Datainspektionen har gjort bedömningen att en sådan utformning av analysverktyget medför att det är fråga om en tillåten behandling av uppgifter.